T4230 Fångstredskap för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
01 Snörpvad Snörpvad X
02 Vad Vad X
03 Trålar Trålar X
04 Skrapredskap Skrapredskap X
05 Sänkhåvar Sänkhåvar X
07 Botten- och insnärjningsgarn Botten- och insnärjningsgarn X
08 Fällor Fällor X
09 Krokar och revar Krokar och revar X
DRB Skrapredskap från båt Skrapredskap från båt X
DRH Handhållna skrapredskap Handhållna skrapredskap X
DX Skrapredskap (ej specificerade GS1 Code) - används ej i Sverige Skrapredskap (ej specificerade GS1 Code) - används ej i Sverige
FAR Redskap för fångst av hoppande fisk Redskap för fångst av hoppande fisk X
FCN Kastnät Kastnät X
FG Fallnät (ej specificerade) Fallnät (ej specificerade) X
FIX Fällor (ospecificerade) - används ej i Sverige Fällor (ospecificerade) - används ej i Sverige
FPN Fasta ej täckta bottengarn Fasta ej täckta bottengarn X
FPO Tinor Tinor X
FSN Fasta hommor Fasta hommor X
FWR Spännät, fasta fällor, bottengarn, etc. Spännät, fasta fällor, bottengarn, etc. X
FYK Ryssjor Ryssjor X
GDS
GSP
GEN Botten- och insnärjningsgarn (ej specificerade) - används ej i Sverige Botten- och insnärjningsgarn (ej specificerade) - används ej i Sverige
GN Nät (ej specificerade) Nät (ej specificerade) X
GNC Nät (cirkelnät) Nät (cirkelnät) X
GND Nät (drivande) Nät (drivande) X
GNF Fasta bottengarn (fastgjorda vid pålar) Fasta bottengarn (fastgjorda vid pålar) X
GNS Förankrade nät Förankrade nät X
GTN Kombinerade botten- och grimgarn Kombinerade botten- och grimgarn X
GTR Grimgarn Grimgarn X
HAR Harpuner Harpuner X
HMD Mekaniska skrapredskap Mekaniska skrapredskap X
HMP Pumpar Pumpar X
HMX Maskiner (ej specificerade) Maskiner (ej specificerade) X
LA Utan snörplinor (lampara) Utan snörplinor (lampara) X
LHM Pilk- och angelgarn (mekaniska) Pilk- och angelgarn (mekaniska) X
LHP Pilk- och angelgarn (handstyrda) Pilk- och angelgarn (handstyrda) X
LL Långrevar (ej specificerade) Långrevar (ej specificerade) X
LLD Drivande backor/långrevar Drivande backor/långrevar X
LLS Förankrade backor/långrevar Förankrade backor/långrevar X
LN Sänkhåvar (ej specificerade) - används ej i Sverige Sänkhåvar (ej specificerade) - används ej i Sverige
LNB Sänkhåvar som används från båtar Sänkhåvar som används från båtar X
LNP Bärbara sänkhåvar Bärbara sänkhåvar X
LNS Sänkhåvar som används från stranden Sänkhåvar som används från stranden X
LTL Dörjlinor Dörjlinor X
LX Krokar och revar (ej specificerade) - används ej i Sverige Krokar och revar (ej specificerade) - används ej i Sverige
LY Snörpvad och sänkhåvar (ej specificerade GS1 Code) Snörpvad och sänkhåvar (ej specificerade GS1 Code) X
MHI
MIS Diverse övriga redskap Diverse övriga redskap X
NK Okända eller ej specificerade redskap Okända eller ej specificerade redskap X
OT Trålar som används med trålbord (ej specificerade) Trålar som används med trålbord (ej specificerade) X
OTB Trål med trålbord Trål med trålbord X
OTM Flyttrål Flyttrål X
OTT Dubbeltrålar som används med trålbord Dubbeltrålar som används med trålbord X
PS Ringnot Ringnot X
PS1 Snörpvad som styrs från ett fartyg Snörpvad som styrs från ett fartyg X
PS2 Snörpvad som styrs från två fartyg Snörpvad som styrs från två fartyg X
PT Partrål (två fartyg) (ej specificerade) Partrål (två fartyg) (ej specificerade) X
PTB Bottentrål för partrålning Bottentrål för partrålning X
PTM Parflyttrål Parflyttrål X
RG Fiskeredskap för sportfiske Fiskeredskap för sportfiske X
SB Landvad Landvad X
SDN Snurrevad Snurrevad X
SPW
SPWF
SPR Vad som dras av två fartyg (fly dragging) Vad som dras av två fartyg (fly dragging) X
SSC Skotsk snurrevad (fly dragging) Skotsk snurrevad (fly dragging) X
SV Notar som används från båtar eller fartyg Notar som används från båtar eller fartyg X
SX Notar (ej specificerade) - används ej i Sverige Notar (ej specificerade) - används ej i Sverige
TB Bottentrålar (ej specificerade) Bottentrålar (ej specificerade) X
TBB Bomtrålar Bomtrålar X
TBN Trålar för havskräftor Trålar för havskräftor X
TBS Räktrålar Räktrålar X
TM Flyttrålar (ej specificerade) Flyttrålar (ej specificerade) X
TMS Räktrål Räktrål X
TSP
TX Andra trålar (ej specificerade) Andra trålar (ej specificerade) X
Tillbaka till toppen