T3794 Typ av refererad artikel

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
DEPENDENT_PROPRIETARY Tillbehör eller reservdel GTIN för artikeln för vilken den nuvarande artikeln är ett tillbehör eller reservdel. X
EQUIVALENT
ITEM_VARIANT_MASTER Variantgrundande artikel Används när artikeln är en variant av en tidigare specificerad artikel, till exempel en ny smak av en befintlig läsk. Denna referens kan användas när artikeln har identisk förpackningstyp, fysiska dimensioner och varumärke som den variantgrundande artikeln. Termen skapar en logisk länk med en liknande produkt. X
PREFERRED
PRIMARY_ALTERNATIVE
REPLACED Ersatt artikel Anger artikel som permanent ersättas av denna artikel. X
REPLACED_BY Permanent ersatt av GTIN för artikeln som permanent ersätter den nuvarande artikeln. Används ej i Sverige. X
SUBSTITUTED
SUBSTITUTED_BY Tillfälligt ersatt av GTIN för artikeln som tillfälligt ersätter den nuvarande artikeln. X