T3788 Partens roll

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
ACCEPTING_PARTY
BILL_OF_LADING_RECIPIENT
BILL_TO
BRAND_OWNER
BREEDER
BROKER_AGENT
BUYER
BUYERS_AGENT_REPRESENTATIVE
CARRIER
CENTRAL_PAYMENT_SERVICE
CHECKING_PARTY
CHEQUE_ORDER
CONSIGNEE
CONSOLIDATOR
CONSUMER
COOPERATIVE Kooperativ Kooperativ där artikeln har odlats eller tillverkats. X
CORPORATE_IDENTITY
CUSTOMS
CUSTOMS_BROKER
CUTTER
DECLARANTS_AGENT_REPRESENTATIVE
DELIVERY_PARTY
DESIGNER
DESPATCH_PARTY
DISTRIBUTOR Distributör Part som distribuerar produkter, betalningsunderlag eller övriga dokument. X
DOCK_DOOR
EMPTY_EQUIPMENT_DESPATCH_PARTY
EMPTY_EQUIPMENT_RETURN_PARTY
EQUIPMENT_OWNER
EXPORTER
FACTOR
FARM Gård Gård där artikeln har odlats. X
FATTENER
FREIGHT_FORWARDER
GOODS_OWNER
GROWER Odlare Parten som odlar artikeln. X
HEAD_OFFICE
IMPORTER
INFORMATION_PROVIDER
INSURER
INTERMEDIARY_BANK_1
INTERMEDIARY_BANK_2
INVENTORY_CONTROLLER
INVENTORY_REPORTING_PARTY
INVOICEE
ISSUER_OF_INVOICE
LOGISTICS_SERVICE_PROVIDER
MANUFACTURER_OF_GOODS
MANUFACTURING_PLANT Produktionsanläggning Den anläggning där artikeln har tillverkats X
MARK_FOR
MESSAGE_FROM
MESSAGE_RECIPIENT
MINCER
OPERATING_DIVISION
OPERATOR
ORDERING_PARTY
OWNER_OF_EQUIPMENT
OWNER_OF_MEANS_OF_TRANSPORT
PARTY_DECLARING_THE_VALUE_ADDED_TAX
PARTY_FOR_WHOM_ITEM_IS_ULTIMATELY_INTENDED
PARTY_RECEIVING_PRIVATE_DATA
PARTY_RECOVERING_THE_VALUE_ADDED_TAX
PARTY_TO_RECEIVE_ALL_DOCUMENTS
PARTY_TO_RECEIVE_COMMERCIAL_INVOICE
PARTY_TO_RECEIVE_ELECTRONIC_MEMO_OF_INVOICE
PARTY_TO_RECEIVE_FREIGHT_BILL
PARTY_TO_RECEIVE_REFUND
PAYEE
PAYER
POINT_OF_SALE
PRICE_LOCATION_PARTY
PROXY
PUBLIC_WAREHOUSE
PURCHASE_ORDER_RECEIVER Inköpsordermottagare Den part som tar emot inköpsordern för varorna eller tjänsterna. X
REGISTERED_AGENT Ombud Koden gäller för läkemedel. Koden används när den aktuella parten är det företag som är godkänt för att sälja artikeln på denna marknad. Detta företag är ansvarigt för tillstånd och regler på målmarknaden. I Sverige är detta den part som har marknadstillstånd för artikeln från Läkemedelsverket. X
REMIT_TO
RETURNABLE_ASSET_SERVICE_CENTRE
SELLER
SERVICE_PROVIDER Tjänsteleverantör En part som tillhandahåller en tjänst (t ex ompackning av en leverantörs produkter) till en annan part. X
SHIP_FROM
SHIP_TO
SLAUGHTERER
STORE
SUBSTITUTE_SUPPLIER
SUPPLIER
TRADE_ITEM_RETURN_LOCATION
TRANSPORTATION_CARRIER
VISITING_ADDRESS
WAREHOUSE_AND_OR_DEPOT
WAREHOUSE_KEEPER
WHOLESALER
Tillbaka till toppen