Branschgrupp – Hälso- och sjukvård

Nystartad branschgrupp inom medicintekniska produkter

Nu har du möjlighet att vara med i vår nystartade branschgrupp inom medicintekniska produkter. Genom att delta i GS1 Swedens branschgrupp är du med och påverkar standarder och processer samtidigt som du får inspiration, ökad kunskap och en bredare förståelse för hur våra standarder fungerar.

Den här branschgruppen är för användare från medicintekniska företag samt köpare och användare av dessa företags produkter. Målet för gruppen är att genom ett konkurrensneutralt samarbete möjliggöra för branscher att effektivisera masterdataflöden för medicintekniska produkter via GDSN (Global Data Synchronisation Network). GDSN är ett nätverk av ca 50 datapooler som möjliggör effektiv och kvalitetssäkrad delning av masterdata. Till exempel kunde sjukvården i Nederländerna täcka merparten av sina high risk implants som ingår i klass 3, eller mer specifikt 221 000 produkter, via GDSN.

Förutsättningar för deltagande:

  • Du som deltagare ska ha mandat från företaget du representerar att föra företagets talan i branschgruppen.
  • Du som deltagare ska vara insatt i det egna företagets processer och affärssystem och ha kunskap om företagets flöden kring produkter och information. Du ska också ha en position i företaget som möjliggör implementation av framtagna rekommendationer.
  • Du som deltagare ska ha möjlighet att lägga ner arbetstid på branschgruppens arbete såsom närvaro på möten och tid att återkoppla internt. Aktivt deltagande på möten förutsätts liksom engagemang för de frågor som behandlas.

Låter det intressant? Anmäl dig via formuläret på den här sidan. Första träffen äger rum den 12 oktober, så vänta inte med din anmälan.

Mötesinformation

Datum:
12 oktober
Mötesledare:
Olivia Karringer & Tomas Wennebo
Kontaktinformation:
fornamn.efternamn@gs1.se
Mötesplats:
Västra Järnvägsgatan 15 i Stockholm eller digitalt

Anmäl dig till denna branschgrupp

När du skickar in din anmälan kommer GS1 Sweden att hantera dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.
    Tillbaka till toppen