Webinar: SEO-optimerad och korrekt produktinformation

Frågor från chatten

Om man har skickat in sökord till Validoo och sedan inser att man behöver uppdatera med ytterligare/justerade sökord, hur agerar man då? Som t ex i Coca Colas case där man hade sökord så som ”Capri”, ”Capri-Sun” och sedan visade det sig att sökning gjordes på ”Capri Sun” (utan bindestreck). Hur uppdaterar man denna information på ett enkelt sett? 
Det går att uppdatera produktinformationen efter den är skickad. Ser ni att det är sökningar på ord som från början inte lagts till som sökord är rekommendationen att ni uppdaterar produktinformationen och skickar om för att höja sökbarheten för er produkt.

Hur viktigt är det för ett varumärke som inte har en egen e-handel att arbeta med SEO dvs i varumärkesbyggande syfte för att öka sin synlighet på sökmotorer? 
Det är minst lika viktigt för alla som har varumärken, oavsett egen e-handel eller ej. 

Arbetar Coca cola även med SEO för sökmotorer / Google dvs inte endast kopplat till produktinformation och i samarbete med sina kunder? 
Ja

Finns det en lättläst användningsmall som man kan använd för Validoo/GS1 
För dig som är leverantör finns mer information här. Och för dig som är återförsäljare finns mer information här

Fråga till Coca-Cola om ni skickar samma produktinformation till alla era köpare? 
Ja vi vill att alla våra kunder arbetar med GS1/Validoos struktur för då kan vi som leverantör arbeta mer effektivt.

Är Coca-Cola hjulet Sverigespecifikt eller används det på alla marknader? 
Det används på alla marknader inom företaget.

Hur kommer vi i gång med SEO? 
Rekommendationen är att använda en expert/byrå då det oftast saknas intern kompetens på området.

How can I check for missing meta description for every page of my website at one place? 
Either manually by looking at the website code but it is best to use a tool such as SEMrush. (Antingen manuellt med att titta på hemsidans kod men det bäst är att använda ett verktyg som exempelvis SEMrush)

Har ni på KAN märkt av en ökad efterfrågan kring SEO under pandemin? 
Ja, det har märkts av och trycket har ökat under de senaste månaderna vilket vi såklart tycker är kul.

Hur viktigt är det att ha företagets Facebook och Instagram på själva hemsidan? 
Det är viktigt utifrån att få besöker till sina kanaler men ur ett SEO-perspektiv är det viktigare att länka från sociala medier till sin hemsida.

Tillbaka till toppen