Nya regler samt omarbetad version av kvalitetssäkringsregler

Ingrediensförteckning på produkt

Den 19 april 2021 lanseras en uppdaterad tjänst för kvalitetssäkring av artikelinformation och streckkoder i Validoo. I samband med det börjar en omarbetad version av kvalitetssäkringsreglerna också att gälla.

Se gällande specifikationer på den här sidan >

Nyheter i den uppdaterade tjänsten

Nya typer av kvalitetssäkringar

Kvalitetssäkringsreglerna får nya kapitelindelningar som speglar nya typer av kvalitetssäkring. Till exempel ersätts uppdelningen av Artikelinformation, Livsmedelsinformation och olika Varuprovstyper (Produktionsprov, Prototyp m fl) med de nya indelningarna i Produktinformation, Mått och Streckkod.

Nya begrepp för status

De tidigare begreppen Resultat, NOK och Varning ändras till Status, Åtgärd behövs och Rekommendation att … följt av förslag på åtgärd.

Det har även tillkommit några nya regler och andra har fått förändrade bedömningssätt.

Mått förpackning

Nya kontroller för mått

Tidigare har vi kontrollerat att förpackningens mått (till exempel värdet 120) i artikelinformationen överensstämmer med det uppmätta värdet. Vi lägger nu till en kontroll att måttenheten (till exempel millimeter) är korrekt ifylld. Detta gäller måttenheterna för längd, bredd, höjd, staplingshöjd och även tidsenheten som tillhör termen Open Jar (T4269).

Två nya förtydligande regler

Vi lägger till två hjälpregler för Typ av Jämförelse (T0145) och Bas för temperaturangivelse (T3822). Detta är kontroller som tidigare utförts inom ramen för andra regler, men får nu egna regler för att göra det ännu tydligare vad som eventuellt behöver rättas.

Ny regel: 735904 Komponentinformation

Det finns idag en hel grupp regler som tidigare kvalitetssäkrats för så kallade komponenter (ingående artiklar utan egna GTIN-koder, men med olika ingrediensförteckningar och näringsvärdestabeller). Dessa samlas nu i en ny, övergripande kontroll Komponentinformation.

Nya bedömningssätt effektiviserar kvalitetssäkringen

Reglerna för Bruttovikt, Antal inneliggande artiklar som Inneliggande artikels identitet kvarstår men kommer att bedömas på nya sätt för att öka säkerheten, och minska tidskrävande extraarbete när det blir fel på grund av felaktiga varuprover.

Uppdaterad lista: Ackrediterad märkning

Listan över Ackrediterade märkningar (T3777) som kontrolleras har också uppdaterats för att avspegla de märkningar som finns i GS1 Standard för Artikelinformation.

De nya kvalitetssäkringsreglerna börjar gälla på nya bokningar som läggs från den 19 april 2021.

Aktuell specifikation och dokumentation hittar du på den här sidan >

Tillbaka till toppen