Nya möjligheter med GDSN version 3.1.25

Den 18 november uppdateras GS1 Artikelinformation och Global Data Synchronization Network (GDSN). Denna uppdatering möjliggör kommunikation av Produktnamn på ett tydligare sätt och helt enligt standard. För online-handel är produktens namn en väsentlig del av att hitta och köpa en produkt och det ligger därmed ett stort värde i att leverantörer kan kommunicera denna information till sina köpare. 

Användardrivna förbättringar

Förarbetet har pågått under 1,5 år och i nära samarbete med deltagare i användargrupp Artikelinformation. Det är även via användargruppen och vår process Ändringsbegäran som önskemål inkommit om att harmonisera termer kring Produktnamn.

Fler tecken för T3337 Produktnamn

För att få möjlighet att skicka med hela produktnamnet har berörd term T3337 Produktnamn öppnats upp för full kapacitet enligt standard. Det innebär 35 tecken i stället för nuvarande begränsning på 18 tecken.

Namnbyte till T0018 Artikelkategori

I samband med denna förändring gör vi också en anpassning av termen T0018 som byter namn från T0018 Artikelbenämning till T0018 Artikelkategori. Namnbytet förtydligar att det är en övergripande kategori som ska anges för produkten. Att använda dessa båda termer helt enligt standard är en del av vårt arbete med global harmonisering och ska främja effektiv datadelning och högre datakvalitet. 

Ny masterdatafil i betaversion

En annan nyhet i samband med uppdateringen är att vi publicerar en betaversion av vår nya masterdatafil för den svenska datamodellen. Här finns den information om termerna som finns i handledningen för Artikelinformation tillsammans med hänvisningar till kvalitetssäkringsregler, valideringsregler och mycket annat som berör respektive term samlat på ett ställe. Filen kan filtreras beroende på informationsbehov baserat på bransch eller typ av information som krävs i olika kontexter till exempel logistik eller farligt gods.

Dokumentation

Den svenska dokumentationen har versionsuppdaterats och finns på gs1.se under Kommande specifikationer. 

Tillbaka till toppen