GS1 General Specifications uppdaterad med nya GTIN-regler

Fyra ändringar och tillägg för GTIN-regler finns nu tillgängliga i senaste versionen av GS1 General Specifications. Ändringarna syftar till att förenkla och förtydliga arbetet främst inom e-handel och online-marknadsplatser som använder Global Trade Item Number (GTIN) för att identifiera sina produkter.

GS1 General Specifications uppdateras i början av varje år och är ett dokument som beskriver hur GS1-systemet bör användas. I senaste versionen finns förtydligade GTIN-regler inom fyra områden och introduktion av det nya begreppet ”GTIN-allokerare”. Bakgrunden är att befintliga regler tidigare inte var tydliga nog för att användas för online-ändamål, där man inte kan se och klämma på produkterna som i en fysisk butik. GS1 satte därför ihop en arbetsgrupp för att förtydliga reglerna.

Här är de nya regelförändringarna:

 • Bundles
  En bundle beskrivs som en hopslagning av två eller flera handelsvaror med olika GTIN, som även kan vara av olika varumärken. Här behövdes förtydliganden hur man sätter ett GTIN på en sådan ihopslagning. Man har även beskrivit skillnaden mellan en fysisk bundle (alltså varor som fysiskt sitter ihop) och en virtuell bundle (som säljs ihop i ett erbjudande, men inte sitter ihop fysiskt).
  GenSpec 2.1.1.7, s. 26
 • Varor utan varumärke/generiska produkter
  Ej att förväxlas med EMV (private label). Förtydliganden har gjorts om vem som och hur man identifierar en vara utan varumärke.
  GenSpec 4.2.3.2, s. 217
 • Icke-nya varor
  En icke-ny vara är en handelsvara som görs tillgänglig för försäljning eller användning efter första användning eller konsumentköp. Hur denna typ av varor ska identifieras har tidigare inte behandlats i General Specifications så detta här ett helt nytt avsnitt.
  GenSpec 2.1.15, s. 81
 • Grupper av relaterade varor
  För exempelvis en t-shirt i olika storlekar ska varje storlek ha ett eget GTIN. För en handlare i en fysisk butik är det lätt att göra det uppenbart för kunden att dessa varor hör ihop. Men för en e-handlare som kanske inte ens har varorna framför sig är det mycket svårare att med hjälp av masterdatan förstå vilka varor som hör ihop.
  Därför har GS1 anpassat beskrivningen av GMN, ”global model number” för att den ska fungera även för denna typ av varor. Med ett GMN relaterar man produkter med olika GTIN, men som ändå hör ihop.
  GenSpec 2.6.13, s. 131

Nytt begrepp: GTIN-allokerare

Det nya begreppet ”GTIN-allokerare” introduceras i senaste versionen av General Specification. En ”GTIN-allokerare” är en benämning för den part som identifierar en handelsvara samt ansvarar för dess deklaration. I och med dessa regeländringar behöver det inte nödvändigtvis vara varumärkesägaren som allokerar ett GTIN på en handelsvara.

Tillbaka till toppen