GDSN-standard uppdaterad till version 3.1.17

Lördagen den 20:e november genomfördes versionsuppdateringen 3.1.17 av GS1 Artikelinformation. Releasen innebär uppdateringar till den svenska implementeringen av GS1-artikelinformation gällande:

  • två nya termer
  • ändrade globala valideringsregler
  • ändrade svenska valideringsregler
  • en ny kodlista
  • migrering av ett kodvärde
  • uppdaterade kodlistor

Publicering av Delta-fil

Utöver den vanliga dokumentationen som GS1 publicerar i samband med releasen publiceras även en svensk Delta-fil. I Delta-filen sammanställs det innehåll i releasen som omfattar svenskt subset.

Handledning Artikelinformation

En genomgång av den svenska och engelska versionen av Handledningen har gjorts för att säkerställa att de överensstämmer med varandra. Det har inneburit en del uppdateringar av beskrivningar och exempel

Se uppdaterad dokumentation på gs1.se

För frågor kring release 3.1.17 kontakta kundservice@gs1.se

Tillbaka till toppen