Förbättrad användarupplevelse i GS1 Swedens tjänster

I december påbörjas utrullningen av ett nytt och förbättrat gränssnitt i alla GS1 Swedens tjänster. Den här uppdateringen är den första större designförändringen av ett pågående utvecklingsarbete som omfattar hela MyGS1 och alla tjänster från GS1 Sweden. Målet är att skapa en förbättrad och förenklad användarupplevelse för dig. Under tiden som uppdateringen rullas ut kommer du inte uppleva någon nedstängning eller störning i ditt arbete, utan du kan jobba på precis som vanligt.

Tydligare och förbättrad navigation

Det första steget i denna utveckling har varit att ta fram en ny design av navigationen. Syftet med denna förändring är att förenkla och förbättra användarflödet så att du enklare hittar det du behöver eller letar efter. Med den nya designen finns allt samlat på ett och samma ställe samtidigt som navigationen får en enhetlig och tydlig struktur.

Enhetlig design för en förenklad upplevelse

Drivkraften i projektet har varit att hjälpa dig som användare att sparar tid och arbeta mer effektivt i våra tjänster. För att uppnå detta har vi fokuserat på att ta fram en enhetlig design där bland annat headern i alla applikationer och tjänster får samma färg och form. Den nya designen kommer rullas ut med start i december och beräknas pågå en bit in i 2024. Framöver kommer flera förbättringar gällande design och funktion gradvis att lanseras där vi även börjat se över fler nya funktioner som kan förhöja användarupplevelsen.

Tillbaka till toppen