Arif Rehman från Telia blir ny Chief Product Officer

Arif Rehman, ny CPO på GS1 Sweden

I april börjar Arif Rehman som ny Chief Product Officer hos GS1 Sweden. Han kommer närmast från Telias Innovations- och entreprenörsenhet Division X där han arbetat som Head of Product Management and Development Data Insights.

De senaste sju åren på Telia har Arif förutom att ha varit chef för två produktledningar även hunnit med roller där han ansvarat för strategi och kommersiell innovation. Han har under sin karriär drivit en rad förändringsarbeten och jobbat med tjänster och produkter för att digitalisera och möjliggöra innovation. Utgångspunkten har alltid varit att utgå från kundens utmaningar och försöka lösa deras problem. Något han även kommer ta med sig i den nya rollen.

– En av de första sakerna jag vill göra på GS1 Sweden är att prata med och lyssna på våra kunder. Jag vill verkligen förstå deras största pain points och utmaningar när det kommer till data och datahantering i deras ambitioner att bli mer datadrivna. När vi identifierat de största problemen, kan vi se till att möta de mest väsentliga informationsutmaningarna i hela värdekedjan, säger Arif Rehman.

Sedan 15 år har Arif arbetat med produktledning varav den största delen som chef inom telekom, IT, media och spel. Den röda tråden har alltid varit Product Management ur ett användarcentrerat perspektiv. Hos GS1 Sweden får Arif ansvar för att framtidssäkra produktportföljen och se till att den tillför påtaglig och konkret nytta för kunder i många branscher.

– Arif har den kompetens som vi har efterfrågat och hans långa erfarenhet inom produkt- och förändringsledning kommer tillföra mycket på många plan inom bolaget. Vi ser att våra kunder kommer få ökade krav kring spårbarhet från myndigheter på nationell och EU nivå. Här kan vi med vår starka produktportfölj och expertis vara till stor nytta för många branscher, säger Jonatan Tullberg, vd för GS1 Sweden.

Tiden på Telia Divison X inom Data Science och tidigare erfarenheter har också gett många insikter och förståelse för betydelsen av den ökade användningen av objektiv data som beslutsunderlag som en tydlig makrotrend. Arif tillägger:

– Företag och konsumenter idag kräver transparent information om varor och tjänster. Vi köper och säljer globalt och det betyder att vi måste ha effektiva och spårbara varuflöden med strukturerade dataformat som kopplar ihop den fysiska produkten till den digitala tvillingen med potentiellt tusentals attribut. GS1-standarder kan verkligen hjälpa företag att kommunicera effektivt och enhetligt. Och underlättar deras arbete med att jobba datadrivet med hjälp av korrekt, strukturerad och standardiserad data.

Arif Rehman kommer att ingå i GS1 Swedens ledningsgrupp och efterträder Catharina Burenstam Linder som haft ett interimuppdrag sedan 2021. Han tillträder rollen som CPO för GS1 Sweden den 25 april 2022.

Tillbaka till toppen