Prisjustering från den 1 januari 2023

En instabil omvärld med högt inflationstryck som driver ökade kostnader innebär att vi nu aviserar en prishöjning som berör samtliga kunder och abonnemang.

Prisjusteringen träder i kraft den 1 januari 2023. Den generella prishöjningen för samtliga abonnemang kommer att öka med 5 % över hela linjen och med 20 % för alla bildproduktionstjänster. Priserna avrundas uppåt till närmaste fem- och tiotal.

GS1 Sweden justerar sina priser under 2023 med hänsyn till inflation som driver ökade kostnader. Prishöjningen kommer att beröra samtliga kunder, abonnemang och tjänster.

GS1 Sweden AB är not-for-profit, vilket betyder  att eventuella vinster återinvesteras i verksamheten till nytta för användarna.

Tillbaka till toppen