Förtydligande om klimatdata

Med anledning av två publicerade artiklar i Dagens Nyheter senaste veckan, har branschföreningarna som äger GS1 Sweden valt att publicera ett förtydligande om klimatdata. Syftet är att tydliggöra ett antal missförstånd i artiklarna. 

I DN-artiklarna från den 6 december och den 8 december framhålls att databasen som ägs av GS1 Sweden innehåller information om produkters klimatpåverkan, men att livsmedelsbranschen väljer att inte vara transparenta med datan. Detta påstående stämmer inte och tillbakavisas av Svensk Dagligvaruhandel i ett inlägg på deras hemsida:

”Att GS1 Sweden skulle ha en databas som visar en produkts klimatpåverkan stämmer inte. Produktinformationen i databasen innehåller informationsfält om logistik- och artikelinformation för att få en effektiv hantering av varuflöden och kunna dela rätt information till konsumenterna. De kunder som har tillgång till databasen kan använda dess information och även filtrera ut de produkter man är intresserad av.

Den enda begränsning som finns i avtalet är att man inte får använda datan till att ranka eller misskreditera enskilda produkter. Bakgrunden till den skrivningen är att produktinformationen som finns i databasen inte är komplett som faktaunderlag för att beräkna till exempel klimatpåverkan.”

Den 10 december 2020, gick Svensk Dagligvaruhandel tillsammans med Dagligvaruleverantörers Förbund ut med en kommentar till DN och ett förtydligande kring artiklarna som finns att läsa här.

    Har du frågor?

    Frågor om artikeln besvaras av Mattias Rosenlund, tillförordnad vd för GS1 Sweden.    Jag godkänner villkoren för hantering av personuppgifter*

    Tillbaka till toppen