Dagligvarubranschen kraftsamlar kring spårbarhet

Bild från workshopen med branschrådet för dagligvaror.

Dagligvarubranschen driver just nu ett arbete kring ökad spårbarhet som ett steg i deras gemensamma spårbarhetsvision. Kring detta genomfördes en workshop med branschrådet för dagligvaror. 

Syftet med workshopen var att ta ytterligare steg för att få spårbarhetsvisionen att bli verklighet, att titta på var branschen befinner sig och vad som är nästa steg för att uppfylla visionen.  

Värdar för dagen var Mattias Rosenlund och Alice Mukaru från GS1 Sweden som inledningsvis presenterade vad som händer just nu i omvärlden, vanliga drivkrafter i andra branscher och vad som påverkar spårbarhet inom dagligvarubranschen.  

– Just nu är det viktigt att ha koll på behoven från konsumenter och omvärld. Och framför allt nya lagkrav som kräver ökad spårbarhet. Ursprungsmärkning blir viktigare och den omfattande lagstiftningen om ekodesignade produkter vilket också berör dagligvarubranschen. När det gäller livsmedel ser vi att nuvarande lagkrav blir stramare och krav för ursprung gäller inte bara slutprodukten utan också ingredienser, berättade Alice Mukaru, Product Manager AIDC hos GS1 Sweden. 

Mattias Rosenlund och Alice Mukaru från GS1 Sweden var värdar för workshopen.

GS1:s branschråd för dagligvaror har som uppgift att ta ett helhetsgrepp kring hur GS1 kan bistå i branschens framtida utmaningar. Deltagarna har bred kompetens och mandat i sina företag och representanterna kommer både från handeln och leverantörsledet. Just nu är spårbarhet på agendan och visionen för branschen förklarar hur GS1-standarder kan hjälpa till med spårbarhet.  

– Vi som bransch bör titta på möjligheten att proaktivt gå före med spårbarhet och agera innan ny lagstiftning är på plats. Om vi kan sätta exempel som vi kan visa för myndigheter istället för att gissa vad lagstiftningen blir så ligger vi steget före, säger Peter Dannqvist, logistikdirektör på Arvid Nordquist. 

Drivkrafter för spårbarhet och nästa steg för branschen 

En övning genomfördes som handlade om att få en enad bild kring några av branschens största drivkrafter för spårbarhet. I diskussionen efteråt var gruppen enig om att myndighetskrav är enkla att motivera i en organisation och hamnar högt upp på agendan. Vissa andra drivkrafter är starka, men svårare att motivera, till exempel vad konsumenter specifikt efterfrågar för spårbarhetsinformation. Där saknar företagen ofta tillräckligt med data för att underbygga. 

Exempel på drivkrafter: 

 • Säkerhet och lagkrav  
 • Värde för konsumenten 
 • Certifiering och märkning 
 • Feedback på produkten  
 • Bygga varumärke 
 • Klimatkompensation 

Efter att drivkrafterna definierats gick nästa gruppövning igång. Den handlade om att på en visuell bild av värdekedjan ge en skattning på var dagligvarubranschen i verkligheten befinner sig på de olika stegen i kedjan. Från odlare och hela vägen till butik.  

Gruppen var överens om att det längst fram i kedjan finns en ganska bra datadelning mellan aktörerna som är närmast varandra – till exempel fabrik till butik. Längst bak i kedjan hos gården eller odlaren har man idag minst spårbarhet. 

Det dokumenterades också en lång rad medskick eftersom verklighetens värdekedja inte alltid är så linjär och följer de utstakade stegen. Till exempel vid direktleveranser från bonde till butik. 

Standardisering och modulära spårbarhetssystem är ett måste 

Avslutningsvis summerades workshopen med vad gruppen ser som de största möjligheterna för branschen att ta spårbarheten vidare och jobba med smärtpunkterna i värdekedjan där spårbarheten är som lägst. Rådet är enig om att det är ett måste med standardisering och datadelning som gör att det går att följa produkter. Och spårbarhetssystemet måste vara modulärt.  

Trots att spårbarhet kan vara komplext och flera frågetecken och hinder inte är utredda ännu, så uttrycktes samtidigt att det finns en vilja hos många företag att sätta igång med att bygga stegvis och iterera tillsammans med systemleverantörer.  

Peter Dannqvist och Annika Åberg är medlemmar i GS1 Branschråd för dagligvaror.

Annika Åberg, verksamhetsutvecklingschef på Dagab Inköp & Logistik summerar dagen: 

– Vi hade bra diskussioner om komplexiteten och att vi ändå som bransch är enade om var vi står och vad som är utmaningarna framåt. Vi är överens om hur viktigt och centralt spårbarhet är. Det känns om ett viktigt första steg.  

Mattias Rosenlund som är kommersiell chef på GS1 Sweden och facilitator i gruppen tillägger avslutningsvis att han vill uppmana fler branscher att följa dagligvarubranschens exempel: 

– Dagligvarubranschen kraftsamlar just nu kring spårbarhet eftersom marknads- och omvärldskrav driver mot en mer transparent datadelning genom hela värdekedjan. Jag hoppas att deras goda arbete kan inspirera andra branscher som också behöver accelerera i den här frågan – inte minst på grund av alla nya lagkrav från EU, men också för att skapa starkare varumärken och mer konsumentförtroende. 


Intresseanmälan 

Är du intresserad av att samarbeta närmare din bransch i frågor som rör aktuella frågor och omvärldskrav kopplat till standarder för värdekedjor? Fyll i dina kontaktuppgifter, så hör vi av oss till dig för att berätta mer. 

   Prenumerera på vårt nyhetsbrev

   Då och då postar vi nyheter, inspiration och tips som kan vara till nytta för dig i arbetet. Du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.

   Vilket nyhetsbrev är du intresserad av?


   Tillbaka till toppen