Skapa GS1-affärsrelationsnummer (GSRN)

GS1-affärsrelationsnummer kallas för GSRN (Global Service Relation Number) och används för att numrera kund-, affärs- eller användarrelationer med unika affärsrelationsnummer. I Sverige används GSRN för att numrera elanläggningar (mätpunkter). GSRN används även för stöldskyddsmärkning.

Läs mer om att numrera elanläggningar (mätpunkter)

Förberedelser

För att ta fram ett GSRN behöver du först skaffa ett GS1-Företagsprefix – en nummerserie som ger ditt företag och dina artiklar en unik identitet. De GS1-nummer som du skapar med företagsprefixet kan du sedan använda över hela världen.

Skapa GSRN

GSRN består av 18 siffror och du skapar numret med hjälp av ett GS1 Företagsprefix, ett löpnummer och en kontrollsiffra:

  1. Ange ditt GS1 Företagsprefix som består av 6–9 siffror.
  2. Ange ett löpnummer. Vi rekommenderar att du numrerar dina enheter så att den första får nummer ”…001”, den andra enheten får nummer ”…002”, och så vidare. Observera att du själv måste ha koll på vilka löpnummer du använder eftersom detta inte är något som registreras hos oss.
  3. Slutligen ska du beräkna och ange en kontrollsiffra. Kontrollsiffran går inte att bestämma själv utan måste räknas ut.

Om företagsprefixet har färre än nio siffror skapas affärsrelationsnumret på samma sätt som ovan, men löpnumret kommer att bestå av fler än åtta siffror.

Tillbaka till toppen