Skapa GS1-sändningsnummer (GINC)

GS1-sändningsnummer kallas för GINC (Global ID Number for Consignments) och är ett globalt unikt nummer som används för att identifiera gods som ska transporteras tillsammans.

Förberedelser

För att ta fram ett GINC behöver du först skaffa ett GS1-Företagsprefix – en nummerserie som ger ditt företag och dina artiklar en unik identitet. De GS1-nummer som du skapar med företagsprefixet kan du sedan använda över hela världen.

Skapa GINC

GINC kan bestå av upp till 30 tecken. Du skapar GINC med hjälp av ett GS1 Företagsprefix och ett serienummer.

  1. Ange ditt GS1 Företagsprefix som består av 6–9 siffror.
  2. Ange ett valfritt alfanumeriskt serienummer som kan bestå av upp till 21 tecken.

Om företagsprefixet har färre än nio siffror skapar du numret på samma sätt som ovan, men serienumret kan då bestå av fler än 21 siffror.

Tillbaka till toppen