Kontrollerna i BarcodeCheck

När du beställer BarcodeCheck kontrollerar vi att streckkoder och palletiketter följer GS1-och ISO-standarder.

Vi kontrollerar följande streckkoder och palletiketter:

 • EAN-8
 • EAN-13
 • ITF-14
 • GS1-128
 • GS1 DataMatrix
 • GS1 Palletikett/GS1 Transportetikett

Kontroller enligt GS1-standard

Vi kontrollerar dessa parametrar för en- och tvådimensionella streckkoder samt pall- och transportetiketter enligt GS1-standarder:

 • Streckkodens X-dimension
 • Streckkodens höjd
 • Streckkodens ljusmarginaler
 • Streckkodens placering
 • GS1 Företagsprefix är giltigt
 • Informationen i streckkoden, det vill säga GS1-artikelnummer (GTIN) samt GS1 Applikationsidentifierare och den associerade informationen, används på rätt sätt och har rätt struktur
 • Streckkodens information i klartext (Human Readable Interpretation, HRI) är läsbar och att allt information är utskriven
 • Informationen i streckkoden är samma som i informationen i klartext
 • Vald streckkod är läsbar för det flöde den är tänkt att användas i

Kontroller för endimensionella streckkoder enligt ISO-standard

Utöver kontroll mot GS1-standarder kontrollerar vi dessa parametrar för endimensionella streckkoder enligt ISO/IEC 15416:2000 (Information technology – Automatic identification and data capture techniques – Bar code print quality test specification – Linear symbols):

 • Avkodning
 • Streckkodens kontrast
 • Lägsta reflexion
 • Lägsta kantkontrast
 • Modulation
 • Defekter
 • Läsbarhet

Kontroller för tvådimensionella streckkoder enligt ISO-standard

Utöver kontroll mot GS1-standarder kontrollerar och graderar vi dessa parametrar för tvådimensionella streckkoder enligt ISO/IEC 15415:2011 (Information technology – Automatic identification and data capture techniques – Bar code symbol print quality test specification – Two-dimensional symbols)

 • Decode
 • Symbol Contrast
 • Modulation
 • Axial Nonuniformity
 • Grid Nonuniformity
 • Unused Error Correction
 • Print Growth*
 • Fixed pattern damage
 • Clock track and solid area regularity
 • Quiet Zones
 • L1 och L2

*Kontrolleras men graderas inte.

Utökad kontroll av streckkoder på ytterförpackning enligt GS1-standard

I vår PLUS-tjänst finns det möjlighet att beställa utökad kontroll av streckkoder på ytterförpackning. Då kontrollerar vi att:

GS1-artikelnummer (GTIN) på ytterförpackningen stämmer överens med Artikelinformationen.

Utökade kontroller för palletiketter enligt GS1-standard

I vår PLUS-tjänst finns det möjlighet att beställa en utökad kontroll av GS1 Palletikett. Då kontrollerar vi att:

 • GS1-artikelnummer (GTIN) på inneliggande artiklar i streckkoden är samma som i Artikelinformationen.
 • Antal artiklar angivet i streckkoden är samma som i Artikelinformationen.

För en expopall kontrollerar vi endast att GS1-artikelnummer (GTIN) på inneliggande artiklar i streckkoden är samma som i Artikelinformationen.

Tillbaka till toppen