T4790 Beredningstyp

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
Z01 Infusionspåse X
Z02 Elastomerisk pump Exempel: Homepump, Infusor X
Z03 Pump (ej elastomerisk) Exempel: Kassett eller påse avsedd för att kopplas till en elektronisk pump X
Z04 Spruta X
Z05 Ögondroppar X
Z06 Örondroppar X
Z07 TPN (Total parenteral nutrition) X
Z08 Lösning X
Z09 Salva/gel X
Z10 Pulver X
Z11 Kapsel X
Z12 Suppositorium X
Tillbaka till toppen