T4762 Administreringsväg

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
20001000 Användning i örat Administrering av ett läkemedel i örat. X
20002500 Buckal användning Administrering av ett läkemedel till munhålan (påse belägen mellan kinden och tandköttet) för att erhålla en systemisk verkan. (Buckalt) X
20003000 Kutan användning Administrering av ett läkemedel till huden och eller kutana sår och eller naglar och eller hår för att erhålla en lokal effekt. (Kutant) X
20004000 Dental användning Administrering av ett läkemedel och/eller i tänderna, eller på och/eller runt nerverna som leder till tänderna. X
20006000 Endocervikal användning Administrering av ett läkemedel till livmoderhalsen. (Endocervikalt) X
20007000 Användning i bihålorna Administrering av ett läkemedel till bihålorna för att få en lokal verkan. (Endosinusialt) X
20008000 Användning i luftvägarna Administrering av ett läkemedel till luftstrupe och eller bronchiae genom instillation (preparat för inhalation är undantagna, se inhalation) X
20009001 Epidural användning Injektion av läkemedel i epiduralrummet. (Epiduralt) X
20013500 Gastrisk användning Administrering av ett läkemedel till magen med hjälp av en lämplig anordning X
20013000 Gastroenteral användning Administrering av ett läkemedel till magen eller tolvfingertarmen gastroenterala tarmkanalen med hjälp av en lämplig anordning. För användning endast när maganvändning och tarmanvändning inte gäller. X
20014000 Användning på tandköttet Administrering av ett läkemedel på tandköttet.(Gingivialt) X
20015000 Hemodialys Clearance av blodet med hjälp av ett semipermeabelt membran. Föregående engelska ordet Hemodialys korrigerad 04-07-11 X
20015500 Implantation Införande av ett implantat (implantat, implantation kedja, implantation tablett ...) i levande vävnader X
20019500 Infiltration Administreringssätt, vanligtvis genom injektion, varvid vätskan passerar in i en målvävnad (t.ex. anestetikum infiltrering) X
20020000 Användning för inhalation Administrering av ett läkemedel i andningsorganen vid inandning för att få en systemisk eller lokal effekt i nedre luftvägarna, (Inhalation). Nasalt bruk och användning i luftvägarna är undantagna. X
20021000 Intestinal användning Administrering av ett läkemedel till tarmen (duodenum, jejunum, ileum och kolon) med hjälp av en lämplig anordning, (Intestinalt). Gastroenterala användning är uteslutet. X
20023000 Intra-arteriell användning Injektion av ett läkemedel in i en artär. X
20025000 Intrabursal användning Injektion av läkemedel i slemsäckar och senor. X
20026000 Intrakardiell användning Injektion av läkemedel i hjärtmuskeln och eller hjärtkammaren. X
20027000 Intrakavernös användning Injektion av läkemedel i corpus cavernosum. X
20027010 Intracerebral användning Administrering av ett läkemedel direkt till hjärnvävnaden. X
20029000 Intrakoronar användning Injektioner av ett läkemedel i kranskärl. X
20030000 Intradermal användning Injektioner av ett läkemedel i dermis. X
20035000 Intramuskulär användning Injektion av ett läkemedel i en muskelvävnad. X
20036000 Intraokulär användning Administrering av ett läkemedel i ögat. Termen intraokulära är endast för användning när en mer specifik term (för ex. Intravitreal ...) inte är tillämplig. Okulär användning och subkonjunktival användning är undantagna. X
20038000 Intraperitoneal användning Injektion av ett läkemedel in i bukhålan. X
20039000 Intrapleural användning Injektion av ett läkemedel intrapleuralt. X
20042000 Intratekal användning Injektion av ett läkemedel genom duran till subaraknoidal hålighet. X
20043000 Intratumoral användning (utkast) Injektion av läkemedel i en tumör. X
20044000 Intrauterin användning Administrering av ett läkemedel i livmoderns hålrum. X
20045000 Intravenös användning Injektion av ett läkemedel i en ven. X
20046000 Intravesikal användning Administrering av ett läkemedel till urinblåsan. X
20047000 Intravitreal användning Administrering av ett läkemedel i den bakre ögonkammaren. X
20051000 Okulär användning Administrering av ett läkemedel på ögongloben och eller konjuktivan X
20053000 Oral användning Ta ett läkemedel genom att svälja X
20054000 Användning i munhålan Administration av ett läkemedel till munhålan för att få antingen en systemisk eller lokal effekt. Begreppet munhålan är endast för användning när en mer specifik term (t.ex. buckal, gingival, sublingual ...) inte är tillämplig. Oral användning är utesluten. X
20058000 Perineural användning Injektion av ett läkemedel i direkta omgivningen av en eller flera nerver. X
20059000 Periodontal användning Administrering till fickan mellan tanden och tandköttet. X
20061000 Rektal användning Administrering av ett läkemedel till ändtarmen för att erhålla en lokal eller systemisk effekt. X
20065000 Användning i konjunktivalsäcken Injektion av ett läkemedel under konjunktivan. X
20066000 Subkutan användning Injektion av läkemedel direkt under huden, det vill säga subdermalt X
20067000 Sublingual användning Administrering av ett läkemedel under tungan för att få en systemisk verkan. X
20071000 Uretral användning Administrering av ett läkemedel till urinröret. X
20072000 Vaginal användning Administrering av ett läkemedel till vaginan. X
Tillbaka till toppen