T4318 Typ av filtreringsmetod för alkoholhaltig dryck

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
CHARCOAL Kol X
CHILLED Kyld X
NON_CHILLED Ej kyld X
OTHER Övrig X
UNFILTERED
Tillbaka till toppen