T4270 Måttenhet för tid kod

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
ANN År 31556926 sekunder X
B98
C26
C47
DAY Dag 86 400 sekunder X
H70
HUR
MIN
MON Månad 2629800 sekunder X
QAN
SEC
WEE
Tillbaka till toppen