T4240 Produktklass för beräkning av alkoholskatt

Kodvärdena i kodlistan anges i ”T4239 Kompletterande produktklass, kod”

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
BEC Öl Skattesats beräknas enligt produktklass öl X
WIC Vin Skattesats beräknas enligt produktklass vin X
RPC Mellanklassprodukt Skattesats beräknas enligt produktklass mellanklassprodukt X
EAC Etylalkohol Skattesats beräknas enligt produktklass etylalkohol X
Tillbaka till toppen