T4239 Kompletterande produktklass

Beroende på vilket värde som valts i ”T4238 Kompletterande produktklassificeringssystem” används olika kodlistor för att ange produktklassen. Använd kodlista ”T4240 Produktklass för beräkning av alkoholskatt” när värdet 75 (Produktklassificering alkoholhaltiga drycker) har valts i ”T4238 Kompletterande produktklassificeringssystem”.

Tillbaka till toppen