T4131 Villkor för försäljning till konsument

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
1 Endast mot recept Produkten måste hanteras av behörig personal och är receptbelagd X
2 Bakom disk Produkten måste hanteras av behörig personal och konsumenten rådgöra med behörig personal före inköp X
3 Över disk Produkten måste hanteras av behörig personal och får enbart säljas på godkända platser X
ADDITIONAL_MARKET_AVAILABILITY
ORIGINAL_PLACED
RESTRICTED_TO_SELL_6
RESTRICTED_TO_SELL_12
RESTRICTED_TO_SELL_15
RESTRICTED_TO_SELL_16
RESTRICTED_TO_SELL_18 Åldersgräns 18 Olagligt att sälja till personer under 18 år. X
RESTRICTED_TO_SELL_20
RESTRICTED_TO_SELL_21
UNRESTRICTED
Tillbaka till toppen