T4022 Klassificeringssystem

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
ADG
ADR (ECom-kod) Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg. ADR är en förkortning för "Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route". X
ADNR
CFR
HSN
ICA
IMD
RID (ECom-kod) Reglementet om internationell järnvägsbefordran av farligt gods (RID) Reglementet om internationell järnvägsbefordran av farligt gods (RID). RID är en förkortning för "Reglement International concernant le transport des marchandises Dangereuses par chemin de fer". X
TEC
UI
ZCG
ZGE
ZNA
ZNB
ZZZ
Tillbaka till toppen