T3747 Förekomst av streckkodad information

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
ALWAYS Alltid Artikeln är märkt med streckkodad information. X
NEVER
SOMETIMES Ibland Artikeln är ibland märkt med streckkodad information. X
Tillbaka till toppen