T2236 Staplingsriktning

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
HORIZONTAL Horisontell stapling Artiklarna är staplade så att de hänger horisontellt mot varandra, på samma sätt som skedar som hänger på en pinne. X
VERTICAL Vertikal stapling Artiklarna är staplade så att de placeras ovanpå varandra, på samma sätt som skålar staplas ovanpa varandra. X
Tillbaka till toppen