T1338 Betydande karaktärsegenskap

Senast uppdaterad: 2016-11-01

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
Z41 Steril (sjukvårdsartiklar) X
Z42 Höggradigt ren (sjukvårdsartiklar) X
Z43 Fri från PVC (sjukvårdsartiklar) X
Z44 Innehåller PVC, ftalatinnehåll ospecificerat (sjukvårdsartiklar) X
Z45 Innehåller PVC, utan ftalater (sjukvårdsartiklar) X
Z46 Innehåller PVC, med ftalater (sjukvårdsartiklar) X
Z47 Fri från latex (sjukvårdsartiklar) X
Z48 Innehåller latex (sjukvårdsartiklar) X
Z53 Fri från tillsatser med antimikrobiell effekt X
Z54 Innehåller silver/silverförening X
Z56 Innehåller annan tillsats (än silver/silverförening) med antimikrobiell effekt X
Tillbaka till toppen