T1329 Orsak till avvisning

KodNamnBeskrivningAnvänds i Sverige
001E-kommunikationsavtal saknasX
002Avropet/ordern ej i enlighet med e-kommunikationsavtalX
003Behörig beställare och/eller godsmottagare saknasX
004Partsinformation för köpare saknas eller är felaktigX
005Partsinformation för behörig beställare saknas eller är felaktigX
006Partsinformation för godsmottagare saknas eller är felaktigX
007Partsinformation för leveransmottagare saknas eller är felaktigX
008Partsinformation för fakturaadressat saknas eller är felaktigX
009Partsinformation för fakturamottagare saknas eller är felaktigX
010Giltigt avtal/kontrakt saknasX
011Avrops-/orderdatum är äldre än dagens datum med mer än vad avtalet godkännerX
012Avrop/order med samma avrops-/ordernummer existerar sedan tidigareX
013Referens till prislista felaktigX
014Felaktigt kvantitetsbelopp används för 'styck' (heltal)X
015Partsinformationen har inte aktiverats hos leverantörenX
Tillbaka till toppen