T0290 Motiv för att moms inte debiteras

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
Z01 Returenhet - ej moms p.g.a. att tillhandahållandet inte betraktas som omsättning enligt 2 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200). X
Z02 Undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 23 § 2 pkt mervärdesskattelagen (1994:200) avseende läkemedel. X
Z03 Kommunikationsmyndigheten PTS rekommendation: Förmedlade kostnader som inte ingår i denna fakturas momsredovisning. X
Z04 Export av tjänst enligt 5 kap. 7 § mervärdesskattelagen (1994:200). X
Z05 Undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200) avseende försäkringstjänster. X
Z06 Undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200) avseende bank- och finansieringstjänster samt värdepappershandel, förseningsavgifter, dröjsmålsränta. X
Z07 Förvärvsbeskattning enligt 1 kap. 2 § 1 stycket 2 pkt i mervärdesskattelagen (1994:200). X
Z08 Omvänd skattskyldighet - Kod som anger att köparen är skyldig att betala moms till staten. X
Z09 Undantag för moms avseende försäljning av varor och tjänster inom EU - Kod som anger att varor/tjänster är undantagna från moms på grund av försäljning inom EU. X
Tillbaka till toppen