T0145 Typ av jämförelse

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
DRAINED_WEIGHT Per avrunnen vikt Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av huvudproduktens vikt utan spad, sås eller dylikt. X
PER_CUBIC_METRE Per kubikmeter Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av produktens volym (i kubikmeter). X
PER_DOSE Per dos Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av antal doser i förpackningen. X
PER_DAILY_DOSE Per dygnsdos Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av antal dygnsdoser i förpackningen. X
PER_KILOGRAM Per kilogram Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av produktens vikt. X
PER_LITRE Per liter Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av produktens volym. X
PER_LOAD Per disk Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av antal diskar som medlet i förpackningen räcker till baserad på rekommenderad dosering. X
PER_METRE Per meter Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av produktens längd. X
PER_PIECE Per styck Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av antal enheter i förpackningen. X
PER_SQUARE_METRE Per kvadratmeter Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av produktens yta. X
PER_WASH Per tvätt Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av antal tvättar som medlet i förpackningen räcker till baserad på rekommenderad dosering. X
READY_TO_DRINK Per utspädd volym Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av produktens volym efter spädning med vätska. X
READY_TO_EAT Per vikt efter tillsats av vätska Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av produktens vikt efter tillsats av vätska. X
INCLUDING_ADDITIVES
MILLILITRES_EXCLUDING_DEPOSIT
PER_PINT
PER_POUND
PER_YARD
Tillbaka till toppen