T0145 Typ av jämförelse

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
DWT Per avrunnen vikt Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av huvudproduktens vikt utan spad, sås eller dylikt. X
DLL Per utspädd volym Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av produktens volym efter spädning med vatten. X
Z01 Per kilogram Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av produktens vikt. X
Z02 Per liter Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av produktens volym. X
Z08 Per styck Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av antal enheter i förpackningen. X
Z09 Per dos Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av antal doser i förpackningen. X
Z10 Per disk Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av antal diskar som medlet i förpackningen räcker till baserad på rekommenderad dosering. X
Z11 Per tvätt Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av antal tvättar som medlet i förpackningen räcker till baserad på rekommenderad dosering. X
Z13 Per meter Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av produktens längd. X
Z14 Per kvadratmeter Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av produktens yta. X
Z15 Per kubikmeter Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av produktens volym (i kubikmeter). X
Z16 Per vikt efter tillsats av vatten Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av produktens vikt efter tillsats av vatten. X
Z17 Per dygnsdos Jämförpriset kan beräknas, eller en mängdjämförelse kan göras, med hjälp av antal dygnsdoser i förpackningen. X
Tillbaka till toppen