ESAP 6 – Avrop mot ramavtal (Dokumentation)

Här finns handledningen (processbeskrivning) och de tekniska specifikationerna för ESAP 6, Avrop mot ramavtal. Version 2.9 är den senaste versionen. Version 2.9 är godkänd av SFTI. Alla uppdateringar och nya implementeringar bör göras i denna version.

  • Handledningen beskriver hur affärsdokumenten ska användas i affärsprocessen.
  • Affärsdokumentspecifikationen (ADS) visar vilken information som ska ingå i de elektroniska affärsdokument som skickas mellan affärssystemen. Översikten beskriver strukturen i affärsdokumentet på ett överskådligt sätt.
  • Meddelandespecifikationen (MS) anger hur affärstermerna i affärsdokumentspecifikationen placeras i ett EDIFACT-meddelande.
  • Ändringshistoriken beskriver de ändringar som har införts i specifikationerna jämfört med den förra versionen.
  • Rättelserna beskriver rättelser av specifikationerna.
  • Specifikationerna är skrivskyddade, men de icke-skrivskyddade kopiorna kan användas för egna anteckningar.
Dokument Senast ändrad
Handledning ESAP 6 2013-06-17
6.1.1 Original- och ersättningssortiment- och prislista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.1 2016-06-29
Översikt ADS 6.1.1 2016-06-29
Meddelandespecifikation MS 42 2016-06-29
Ändringshistorik 6.1.1 2016-06-29
6.1.2 Ändringssortiment- och prislista Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.2 2016-06-29
Översikt ADS 6.1.2 2016-06-29
Meddelandespecifikation MS 42 2016-06-29
Ändringshistorik 6.1.2 2016-06-29
6.1.3 Avrop Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.3 2016-06-29
Översikt ADS 6.1.3 2016-06-29
Meddelandespecifikation MS 45 2016-06-29
Ändringshistorik 6.1.3 2016-06-29
6.1.4 Avropserkännande Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.4 2014-08-25
Översikt ADS 6.1.4 2014-08-25
Meddelandespecifikation MS 46 2014-08-25
Ändringshistorik 6.1.4 2014-08-25
6.1.5 Avropsbekräftelse Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.5 2016-06-29
Översikt ADS 6.1.5 2016-06-29
Meddelandespecifikation MS 46 2016-06-29
Ändringshistorik 6.1.5 2016-06-29
6.3.2 Leveransavisering Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.3.2 2016-06-29
Översikt ADS 6.3.2 2016-06-29
Meddelandespecifikation MS 44 2016-06-29
Ändringshistorik 6.3.2 2016-06-29
6.1.6 Faktura Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.6 2017-08-30
Översikt ADS 6.1.6 2017-08-30
Meddelandespecifikation MS 43 2016-06-29
Ändringshistorik 6.1.6 2017-08-30
6.5.2 Orderöverenskommelse Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.5.2 2016-06-29
Översikt ADS 6.5.2 2016-06-29
Meddelandespecifikation MS 77 2016-06-29
Ändringshistorik 6.5.2 2016-06-29
6.1.7 Sortiment och prislista för läkemedel Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.7 2016-06-29
Översikt ADS 6.1.7 2016-06-29
Meddelandespecifikation MS 60 2016-06-29
Ändringshistorik 6.1.7 2016-06-29
6.1.8 Ändringsprislista för läkemedel Senast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.8 2016-06-29
Översikt ADS 6.1.8 2016-06-29
Meddelandespecifikation MS 60 2016-06-29
Ändringshistorik 6.1.8 2016-06-29
Dokument Senast ändrad
Fakturakalkylator 2013-08-07
Dokumentation Senast ändrad
Kodlistor

Hittade du inte dokumentet du sökte?

På webben publicerar vi de senaste versionerna av ESAP-dokumentationen. Kontakta oss för få tillgång till tidigare dokumentation.

    Jag godkänner villkoren för hantering av personuppgifter*

    Tillbaka till toppen