ESAP 6 – Avrop mot ramavtal (Dokumentation)

Här finns handledningen (processbeskrivning) och de tekniska specifikationerna för ESAP 6, Avrop mot ramavtal. Version 2.9 är den senaste versionen. Version 2.9 är godkänd av SFTI. Alla uppdateringar och nya implementeringar bör göras i denna version.

  • Handledningen beskriver hur affärsdokumenten ska användas i affärsprocessen.
  • Affärsdokumentspecifikationen (ADS) visar vilken information som ska ingå i de elektroniska affärsdokument som skickas mellan affärssystemen. Översikten beskriver strukturen i affärsdokumentet på ett överskådligt sätt.
  • Meddelandespecifikationen (MS) anger hur affärstermerna i affärsdokumentspecifikationen placeras i ett EDIFACT-meddelande.
  • Ändringshistoriken beskriver de ändringar som har införts i specifikationerna jämfört med den förra versionen.
  • Rättelserna beskriver rättelser av specifikationerna.
  • Specifikationerna är skrivskyddade, men de icke-skrivskyddade kopiorna kan användas för egna anteckningar.

DokumentSenast ändrad
Handledning ESAP 62013-06-17

6.1.1 Original- och ersättningssortiment- och prislistaSenast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.12016-06-29
Översikt ADS 6.1.12016-06-29
Meddelandespecifikation MS 422016-06-29
Ändringshistorik 6.1.12016-06-29
6.1.2 Ändringssortiment- och prislistaSenast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.22016-06-29
Översikt ADS 6.1.22016-06-29
Meddelandespecifikation MS 422016-06-29
Ändringshistorik 6.1.22016-06-29
6.1.3 AvropSenast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.32016-06-29
Översikt ADS 6.1.32016-06-29
Meddelandespecifikation MS 452016-06-29
Ändringshistorik 6.1.32016-06-29
6.1.4 AvropserkännandeSenast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.42014-08-25
Översikt ADS 6.1.42014-08-25
Meddelandespecifikation MS 462014-08-25
Ändringshistorik 6.1.42014-08-25
6.1.5 AvropsbekräftelseSenast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.52016-06-29
Översikt ADS 6.1.52016-06-29
Meddelandespecifikation MS 462016-06-29
Ändringshistorik 6.1.52016-06-29
6.3.2 LeveransaviseringSenast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.3.22016-06-29
Översikt ADS 6.3.22016-06-29
Meddelandespecifikation MS 442016-06-29
Ändringshistorik 6.3.22016-06-29
6.1.6 FakturaSenast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.62017-08-30
Översikt ADS 6.1.62017-08-30
Meddelandespecifikation MS 432016-06-29
Ändringshistorik 6.1.62017-08-30
6.5.2 OrderöverenskommelseSenast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.5.22016-06-29
Översikt ADS 6.5.22016-06-29
Meddelandespecifikation MS 772016-06-29
Ändringshistorik 6.5.22016-06-29
6.1.7 Sortiment och prislista för läkemedelSenast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.72016-06-29
Översikt ADS 6.1.72016-06-29
Meddelandespecifikation MS 602016-06-29
Ändringshistorik 6.1.72016-06-29
6.1.8 Ändringsprislista för läkemedelSenast ändrad
Affärsdokumentspecifikation ADS 6.1.82016-06-29
Översikt ADS 6.1.82016-06-29
Meddelandespecifikation MS 602016-06-29
Ändringshistorik 6.1.82016-06-29

DokumentSenast ändrad
Fakturakalkylator2013-08-07

DokumentationSenast ändrad
Kodlistor

Hittade du inte dokumentet du sökte?

På webben publicerar vi de senaste versionerna av ESAP-dokumentationen. Kontakta oss för få tillgång till tidigare dokumentation.

Jag godkänner villkoren för hantering av personuppgifter*