Frågeformulär GTIN för Byggbranschen

  Här kan du ställa frågor kring GTIN för byggbranschen. Vi kan komma att ta kontakt med dig för ett eventuellt förtydligande.

  Din fråga kommer att behandlas av:

  Alexander Lyckell, NorDan
  Christer Green, Svenskt Trä
  Martina Hallgren, TMF
  Lennart Skog, NCC
  Jan Boström, SundaHus
  Karina Danielsson, GS1 Sweden

  Jag godkänner villkoren för hantering av personuppgifter*