Ändring vid kvalitetssäkring av komponentinformation

Fyller du i information för livsmedel där förpackningen innehåller flera olika produkter utan GTIN?

Denna typ av inneliggande artiklar redovisas som komponenter enligt GS1-standard för artikelinformation och den 12 augusti 2019 införs en förändring vid kvalitetssäkringen av artikelinformation för denna produkttyp.

En komponent är en del i en förpackning

En komponent är en unik del i en förpackning med flera livsmedel, men där varje enskilt livsmedel saknar eget GS1-artikelnummer (GTIN).

Det kan till exempel vara;

  • Ett paket som innehåller olika varianter av korvar
  • En förpackning som innehåller ett pizza-kit
  • En förpackning kycklingfilé med tillhörande marinad i påse

Förpackningar som innehåller olika livsmedel (komponenter) måste redovisa ingrediensförteckning och näringsvärdestabell för samtliga livsmedel som ingår förpackningen.

Godkända sätt att fylla i livsmedelsinformation

Börjar gälla: Från den 12 augusti 2019

Du kan redan nu använda nedan två beskrivna sätt för att fylla i livsmedelsinformation för förpackningar som innehåller flera olika produkter utan egna GTIN:

  1. Ange information om varje komponent separat genom att använda gruppen av termer under ”Komponent”. Då kan varje komponents ingrediensförteckning och näringsvärden anges var för sig. Med hjälp av informationsfältet T3835 Komponentbeskrivning kan den som tar emot informationen härleda vilken av komponenterna som informationen avser.
  2. Ange samtliga ingredienslistor efter varandra i informationsfältet T4088 Ingrediensförteckning och slå samman näringsvärdena (vägt medelvärde) i en näringstabell.

Ta hjälp av handledningens hjälpavsnitt ”Tillämpningsanvisning för komponenter” när du fyller i artikelinformation för komponenter.

GS1 handledning för artikelinformation

Repetera flera näringsvärdestabeller på en basnivå

Produkter som innehåller olika komponenter

  • Att repetera flera näringsvärdestabeller på en basnivå kommer ge icke-godkänt resultat i kvalitetssäkringen från och med den 12 augusti. Då kommer endast de ovanstående två sätten att ange näringvärden godkännas.

Produkter som inte innehåller olika komponenter

  • Att repetera flera näringsvärdestabeller på en basnivå kommer ge godkänt resultat i kvalitetssäkringen och informationen fylls i som tidigare. Produkter som inte innehåller olika komponenter kan ha flera olika näringstabeller märkta på förpackningen. (Exempel: En tabell med näringsvärden per portion och en tabell per 100 gram).
Tillbaka till toppen