Vilken är kopplingen mellan Validoo och GS1?

Validoo är en del av GS1 Swedens verksamhet.