Vilka gränsvärden för maximal pallhöjd och maxvikt för artiklar gäller för de mottagarspecifika reglerna?

I Förpackningsguide för dagligvaror, utgiven av ECR Sverige, finns rekommendationer för maximal pallhöjd samt maxvikt för konsumentartikel, ytterförpackning och pall. Rekommendationerna, eller de mottagarspecifika reglerna, har tagits fram för att göra det möjligt att optimera lastbilstransporter och förvaring i hyllställage i distributionscentraler.

De mottagarspecifika reglerna används av vissa köpare, men används inte av andra köpare. Om köparen använder sig av mottagarspecifika reglerna kontrolleras dessa i Validoo Item, på uppdrag av köparen.

Inom dagligvaruhandeln gäller följande rekommendationer:

  • Pallhöjd max 1250 mm
  • Palls vikt max 1 000 000 gram
  • Konsumentartikels vikt max 15 000 gram
  • Ytterförpacknings vikt max 15 000 gram
  • Halvpalls vikt max 500 000 gram
  • 1/3-palls vikt max 334 000 gram
  • 1/4-palls vikt max 225 000 gram

Även om köparen använder sig av de mottagarspecifika reglerna kan köparen göra ett undantag, eller en så kallad dispens, för vissa typer av artiklar. Det är köparen som avgör om de tillåter en högre höjd är maximal pallhöjd eller större vikt än maxvikt, och det är köparen själv som beviljar och administrerar dispenserna. Kontakta därför din köpare för att få dispens från de mottagarspecifika reglerna.