Vad ska fyllas i vid användning Svenska Retursystems pallar?

För artiklar som har lastbärare i form av en av Svenska Retursystems pallar ska Förpackningstyp, Palltyp och Pant för returnerbar förpackning fyllas i. Vid validering i Validoo Item räknas den i kodlistan angivna lastbärarvikten in i totalvikten. I de fall olika standardvikter är angivna i kodlistorna för Palltyp och Pant för returnerbar förpackning, så används vikten som hör till pantkoden.

T0137 Förpacknings-/kollityp, kodT2244 Palltyp, kod T0148 Pant för returnerbar förpackning, kod
SRS halvpall svart 11,2 kg            PX-pall10 – ISO 0-pall07350000486100
SRS halvpall svart (brygg) 11,2 kgPX-pall    10 – ISO 0-pall07350000486117
SRS halvpall svart 7,6 kgPX-pall    10 – ISO 0-pall07350000482256
SRS helpall gråPX-pall    11 – ISO 1-pall07350000486315

För artiklar som har någon av Svenska Retursystems lådor som förpackningtyp anges ”T0137 Förpacknings-/kollityp, kod” till CR – Back och ”T0148 Pant för returnerbar förpackning, kod” för respektive modell av lådan.

För pallar som inte har pant ska Förpackningstyp och Palltyp anges. För till exempel en engångshalvpall, anges ”T0137 Förpacknings-/kollityp, kod” till PX – pall och ”T2244 Palltyp, kod” till 10 – ISO 0-pall.