Vad är staplingsbarhet?

Staplingsbarhet innehåller uppgift om hur många förpackningar som kan staplas på varandra utan att varorna skadas. Om den högsta stapel som kan ställas upp består av tre förpackningar ska värdet vara 3.

I vissa fall omräknas staplingsbarheten till vilken vikt förpackningen tål. Därför ska antalet anges även om det aldrig är aktuellt att stapla förpackningstypen upp till det angivna antalet.

Tillbaka till toppen