Vad är samordnad distribution och hur fungerar det i ESAP 6?

I stället för att leverantörerna var för sig distribuerar varor till exempelvis skolor och omsorgsenheter inom en kommun kan transporterna samordnas lokalt via en distributionscentral. Det kan ge fördelar för både leverantörer och köpare i form av högre fyllnadsgrad, snabbare distribution och färre leveranser.

Här finns en beskrivning av ansvarsfördelningen mellan köpare, leverantör och samdistributör, samt vilken information parterna behöver utbyta vid samordnad distribution:

Samordnad distribution (pdf) >> 

 

Tillbaka till toppen