Vad är BarcodeCheck?

Till BarcodeCheck kan du skicka in dina streckkoder för att kontrollera att de verkligen fungerar och följer GS1-standard. Du kan också skicka in en streckkod som du vet är problematisk att läsa av och du vill veta vad som är felet.