När ska jag fylla i staplingshöjden?

Staplingshöjd anges för förpackningar vars staplingshöjd inte är densamma som artikelns höjd och/eller lavhöjd. Exempel: ask för bordsmargarin, returlådor, SRS-backar eller hinkar.

I bilden visas hur en artikels höjd och staplingshöjden räknas ihop till stapelns totala höjd.