Ledtider BarcodeCheck

Från att BarcodeCheck har tagit emot beställningsformulär och streckkoder eller palletikett tar det upp till 10 arbetsdagar innan kontrollen är klar.

BarcodeCheck lagrar streckkoder och palletiketter i 4 månader efter utförd kontroll.