Kan jag skicka samma information inom GDSN till alla mottagare i världen?

Ja, men avvikelser förekommer.

Information om en produkt kan delas med alla anslutna mottagare oavsett vilken marknad de är aktiva på, vilket betyder att det går att använda samma artikelinformation på olika marknader utan att behöva byta GTIN eller använda olika GTIN på olika marknader. Dessutom ska samtliga datapooler som är anslutna till GDSN kunna utbyta information som finns i den globala standarden.

Det kan i praktiken förekomma lokala avvikelser på vissa marknader och vissa mottagare kan ha egna krav på artikelinformation vilket gör att du behöver vara beredd på att anpassa informationen efter lokala och/eller mottagarspecifika regler.

Tillbaka till toppen