Hur hanteras orderprioritering vid beställning av läkemedel i ESAP6?

Vid beställning av till exempel läkemedel kan leverantören och köparen ha kommit överens om att beställaren ska kunna välja mellan olika alternativ som ger leverans olika snabbt. Exempelvis kan parterna ha kommit överens om följande alternativ:

  • Normalorder: Order före kl 09.00 ger leverans nästa dag.
  • Tilläggsorder: Order före kl 09.00 ger leverans kl 15.00 samma dag.
  • Akutorder: Leverans inom 2 timmar (order under normal arbetstid).
  • Jourorder: Leverans inom 2 timmar (order under ej normal arbetstid).

Parterna kommer även överens om koder för de olika leveransalternativen. 

LeveransalternativKod

Normalorder

N1
Tilläggsorder
N2Akutorder
N3Jourorder
N4

För att visa vilket leveransalternativ som gäller för en beställning anges koden i avropshuvudet med termen T1355 Distributionsegenskap, kod.

Parterna kan även komma överens om att prissätta leveransalternativen. Varje leveransalternativ behandlas då som en artikel och anges i prislistan med bland annat artikelnummer, benämning och pris. Leveransalternativen behandlas dessutom som en artikel av typen ”tjänst”.

Exempel:

Artikelnummer
LeveransalternativTyp av artikelPris
7300015200178 
NormalorderTjänst 75kr/orderrad
7300015200185
TilläggsorderTjänst125kr/orderrad7300015200192
Akutorder
Tjänst
250kr/orderrad
7300015200239
JourorderTjänst1200kr/timme

Termen T4119 Tjänst, indikator används i prislistan för att ange att det är en tjänst och inte en fysisk artikel.

I fakturan redovisas det leveransalternativ som gällde för avropet. Totalpriset för leveransalternativet beräknas enligt den överenskomna prislistan. Priset kan till exempel baseras på antalet levererade artiklar, eller på den totala tiden det tog att effektuera beställningen. En fakturerad tjänst behöver nödvändigtvis inte referera till en avropsrad. I de fall tjänsten inte behöver en referens till en avropsrad skall detta vara avtalat.

Här finns ett exempel på hur sortiment- och prislista, avrop och faktura kan se ut vid beställning av läkemedel med orderprioritering:

Ifyllnadsexempel för orderprioritering vid beställning av läkemedel (pdf) >>

Tillbaka till toppen