Hur fyller jag i förpackningsmaterial?

Förpackningsmaterial ska anges när:

  • artikelns förpackningsmaterial ska återvinnas och leverantören inte har betalat förpackningsavgift för återvinning för artikeln.

Förpackningsmaterial behöver inte anges när:

  • artikeln inte har något förpackningsmaterial (t.ex. en bakpotatis), eller
  • artikeln har returemballage (som därmed inte ska gå till återvinning).

Varför behöver man ange förpackningsmaterial?

I Sverige finns ett lagstiftat producentansvar för återvinning av förpackningsmaterial. Eftersom återvinningen inte bär sina egna kostnader finansieras verksamheten med avgifter.

Det är företaget som säljer varor till konsumenten som ansvarar för att avgiften är betald. Handelsledet måste därför få veta om leverantören redan har betalat eller inte. Om leverantören inte har betalat avgiften måste handlaren dessutom få veta vilket förpackningsmaterial det är, för att kunna betala rätt avgift.

Hur anges förpackningsmaterial i artikelinformationen?

Exemplen visar hur artikelinformationen ska fyllas i för några olika fall.

Exempel 1: Förpackningsavgiften är betald. Förpackningsmaterial behöver därför inte anges.

BasnivåMellannivåToppnivå
Villkor för förpackningsmaterialJaJaNej
Är förpackningen returnerbarNejNejNej
Förpacknings-/kollityp, kodOmslagLådaPall
Förpackningsmaterial, kod
Förpackningsmaterialets vikt

Exempel 2: Förpackningsavgiften är inte betald. Förpackningsmaterial behöver därför anges, förutom för artikeln på toppnivå eftersom den är returemballage.

BasnivåMellannivåToppnivå
      Tomater 400g Låda, 16 burkar  Helpall, 36 lådor
Villkor för förpackningsmaterialNejNejNej
Är förpackningen returnerbarNejNejJa
Förpacknings-/kollityp, kodBurk-metall (med etikett av papper)       Låda Pall
Förpackningsmaterial, kodMetallWellpapp
Förpackningsmaterialets vikt38 gram263 gram
Förpackningsmaterial, kodPapper/kartong
Förpackningsmaterialets vikt8 gram

 Exempel 3: Förpackningsavgiften är inte betald. Förpackningsmaterial behöver därför anges, förutom för artikeln på basnivå eftersom den är oförpackad.

BasnivåMellannivåToppnivå
Tomater 400gLåda, 16 burkarHelpall, 36 lådor
Villkor för förpackningsmaterialNejNejNej
Är förpackningen returnerbarNejNejNej
Förpacknings-/kollityp, kodBurk-metall (med etikett av papper)LådaPall
Förpackningsmaterial, kodWellpappTrä
Förpackningsmaterialets vikt216 gram25 000 gram