Hur fyller jag i förpackningsmaterial?

Förpackningsmaterial ska anges när:

  • artikelns förpackningsmaterial ska återvinnas och leverantören inte har betalat förpackningsavgift för återvinning för artikeln.

Förpackningsmaterial behöver inte anges när:

  • artikeln inte har något förpackningsmaterial (t.ex. en bakpotatis), eller
  • artikeln har returemballage (som därmed inte ska gå till återvinning).

Varför behöver man ange förpackningsmaterial?

I Sverige finns ett lagstiftat producentansvar för återvinning av förpackningsmaterial. Eftersom återvinningen inte bär sina egna kostnader finansieras verksamheten med avgifter.

Det är företaget som säljer varor till konsumenten som ansvarar för att avgiften är betald. Handelsledet måste därför få veta om leverantören redan har betalat eller inte. Om leverantören inte har betalat avgiften måste handlaren dessutom få veta vilket förpackningsmaterial det är, för att kunna betala rätt avgift.

Hur anges förpackningsmaterial i artikelinformationen?

Exemplen visar hur artikelinformationen ska fyllas i för några olika fall.

Exempel 1: Förpackningsavgiften är betald. Förpackningsmaterial behöver därför inte anges.

Basnivå Mellannivå Toppnivå
Villkor för förpackningsmaterial Ja Ja Nej
Är förpackningen returnerbar Nej Nej Nej
Förpacknings-/kollityp, kod Omslag Låda Pall
Förpackningsmaterial, kod
Förpackningsmaterialets vikt

Exempel 2: Förpackningsavgiften är inte betald. Förpackningsmaterial behöver därför anges, förutom för artikeln på toppnivå eftersom den är returemballage.

Basnivå Mellannivå Toppnivå
       Tomater 400g  Låda, 16 burkar   Helpall, 36 lådor
Villkor för förpackningsmaterial Nej Nej Nej
Är förpackningen returnerbar Nej Nej Ja
Förpacknings-/kollityp, kod Burk-metall (med etikett av papper)        Låda  Pall
Förpackningsmaterial, kod Metall Wellpapp
Förpackningsmaterialets vikt 38 gram 263 gram
Förpackningsmaterial, kod Papper/kartong
Förpackningsmaterialets vikt 8 gram

 Exempel 3: Förpackningsavgiften är inte betald. Förpackningsmaterial behöver därför anges, förutom för artikeln på basnivå eftersom den är oförpackad.

Basnivå Mellannivå Toppnivå
Tomater 400g Låda, 16 burkar Helpall, 36 lådor
Villkor för förpackningsmaterial Nej Nej Nej
Är förpackningen returnerbar Nej Nej Nej
Förpacknings-/kollityp, kod Burk-metall (med etikett av papper) Låda Pall
Förpackningsmaterial, kod Wellpapp Trä
Förpackningsmaterialets vikt 216 gram 25 000 gram