Hur fyller jag i artikelinformation för artiklar med varierande vikt?

Så här anges artikelinformationen för artiklar med varierande mått, till exempel kött, fisk, ost, frukt och grönsaker, där mängden av produkten i förpackningen kan variera och priset varierar med mängden.

Är artikeln en variabelmåttvara

I artikelinformationen anges ja/true för termen Är artikeln en variabelmåttvara, för att ange att artikeln har varierande mått. Termen är en ja/nej-indikator som är obligatorisk på alla artikelnivåer eftersom vissa artiklar, till exempel ost, kan ha en variabel vikt på basnivå, men på mellannivå ha en fast vikt.

GS1-artikelnummer (GTIN, Global Trade Item Number)

En konsumentförpackning som har varierande vikt numreras med ett viktvarunummer. Eftersom GTIN alltid ska bestå av 14 siffror i artikelinformationen, så ska det 13-siffriga viktvarunumret fyllas ut med en inledande nolla. När viktvarunumret ska anges i artikelinformationen ersätts de fyra siffrorna som anger priset i kronor eller vikten i kilogram med fyra nollor. Kontrollsiffran räknas därefter ut på nytt.

Läs mer om viktvarunummer >>

Observera att det endast är konsumentförpackningen, som befinner sig på basnivån i artikelhierarkin, som numreras med ett viktvarunummer. Artiklarna på mellannivå och toppnnivå ska inte numreras med ett viktvarunummer utan med GTIN (GS1-artikelnummer).

Artikelns bredd, höjd, djup, bruttovikt samt förpackningens innehåll

Mät och väg flera enheter för att räkna ut genomsnittsvärden för artikelns mått, och ange genomsnittsvärdena i artikelinformationen.