ESAP 6: Hur ser det kompletta informationsflödet ut för avrop till faktura när det ingår flera bekräftelser för samma avrop?

Här finns ett exempel som visar informationsflödet från avrop till faktura enligt ESAP 6. I exemplet ingår att leverantören sänder flera avropsbekräftelser till köparen för samma avrop. Beställda artiklar levereras vid fler än ett leveranstillfälle med en faktura per leveranstillfälle.

Exempel: Informationsflödet avrop till faktura (pdf) >>

Tillbaka till toppen