Category Management Online

ECR Sveriges nya tvådagarsutbildning Category Management Online har tagits fram för att bringa klarhet i de frågeställningar som många i branschen har kring den växande handeln online. Dagligvaruhandeln i Sverige har nu fullt ut tagit steget online vilket ställer nya krav på kategoriarbetet och skapar nya intressanta möjligheter, samtidigt som det ställer nya krav på samarbetet mellan leverantör och handel.