Category Management – Grundutbildning

Så blir du effektivare och skapar affärsnytta med kategoristyrning

ECR Sveriges grundutbildning i Category Management ger dig grundkunskaperna i kategoristyrning och visar hur du använder det för att skapa affärsnytta. Under kursen får du delta i praktiska övningar samt ta del av metoder och arbetssätt för att uppnå ett effektivt samarbete.